Betingelser forbruker

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.trailerparts.as til

forbrukere. Du som forbruker må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å

kunne handle på www.trailerparts.as

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det

samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på

www.trailerparts.as er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle med kort/kreditt på www.trailerparts.as må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven,

personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles

krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

1. Parter

Selger er: TRAILERPARTS AS Botne kirkevei 44,3085 HOLMESTRAND , registrert i Brønnøysund-

registeret (www.brreg.no) med org.nr.:922 666 288 , telefon: 99529400, e-post: salg@trailerparts.as og

blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”,

”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss (ERP). TRAILERPARTS AS er samtidig

bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår

markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se

nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les

nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i

overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere

eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i

samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

TRAILERPARTS AS tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som

mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan

innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring

eller på annen måte.

Et stort antall av våre produkter er kjøretøyspesifikke varer. Hvis du er usikker på om et produkt

passer til nettopp ditt kjøretøy ber vi deg kontakte oss ved bruk av chat, telefon eller e-post. På

denne måten kan vi unngå unødvendige feilkjøp og returer.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom

produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med

informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med

de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og

inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, pant,

miljøavgift m.m.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av

hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre partnere, leverandører eller

valutaendringer.

5. Betaling

Handle med oss og betal enkelt med Nets.

Når du handler med oss kan du nå betale som du vil med Nets. Det er opp til deg om du vil

betale nå, betale senere eller dele opp betaling. Du mottar faktura når ordren er blitt sendt fra

vårt lager. Dersom du benytter kortbetaling via Nets blir kortet belastet ved betaling.

Varen er selgers eiendom inntil de er fullt betalt. Retur av varer må avtales på forhånd.

6. Levering og forsinkelse

TRAILERPARTS AS leverer varer til fastlands-Norge, se Frakt og levering. TRAILERPARTS

AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din

besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap

om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om

produktet(ene) er utsolgt.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt ordren har du ansvar for å undersøke produktene og melde fra om

eventuelle feil/mangler innen 5 dager fra den dagen du mottok pakken. Du må da undersøke

om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under

transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen,

omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved

produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig, men vi anbefaler av bevishensyn at

reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dette må skje innen 5 dager etter at du mottok produktene,

se pkt. 7. Send en e-post til salg@trailerparts.as for å motta et reklamasjonsskjema.

Retten til å reklamere gjelder likevel alltid i to år etter at du overtok produktet, eller fem år

dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år, se pkt. 9. Retten til reklamasjon

kommer i tillegg til angreretten, se pkt. 10.

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter

forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom

varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle lagervarer.

Angreretten gjelder ikke bestillingsvarer.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss

melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i

ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet

samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales

av deg. Kjøper har ansvaret for retur av varen, og at den er pakket i forsvarlig emballasje.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss inkludert original emballasje sammen med utfylt

angrerettskjema.

11. Personopplysninger

TRAILERPARTS AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og

som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å

sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du

samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

-du har samtykket i utleveringen, eller

-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

-i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av

dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en

e-post til: salg@trailerparts.as

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du

bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk

rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil

normalt si i nærheten av der du bor.

BETALING

Vi har betaling på siden med Visa, Mastercard og Klarna.

For alternativ betalingsmåte for bedrift, ring oss på tlf: 97948890 (betaling med faktura, kredit)